ژانویه 2021 رتبه بندی "وبومتریک" دانشگاه های برتر دنیا منتشر شد و 112 وب سایت دانشگاهی ایرانی در میان 3 هزار و 763 دانشگاه برتر دنیا قرار گرفتند.

مشاهده در تصویر زیر: