ترکیبی از این راهکارها باعث می شود موضوع خوبی را تعریف کنید.


1) 🔹مطالعه عمیق و تحلیلی متون در ارتباط با موضوع موردعلاقه
2) 🔹حضور در کنفرانس ها، همایش ها و سخنرانی های علمی
3)🔹 جستجو در پایگاه های اطلاعاتی #Web_of_Science_Scopus (تنظیم آن براساس بیشترین استناد)
4) 🔹جستجو در  وب تحت عبارت "موضوعات پژوهشي" (research topics) ”اولويت هاي پژوهشي” (research priorities) "مباحث پژوهشي" ( issues for research) ”پيشنهادهايي براي پژوهشهاي بيشتر" (further research) + موضوع خود
5)🔹 جستجو در Google Trends برای آگاهی از روند موضوعی که قرار است تحقیق کنید.
6)🔹 جستجو در وبگاه های دانشگاه های معتبر (Research area)
7) 🔹بررسی"پيشنهادهايي براي پژوهشهاي بيشتر" در فصل آخر پايان نامه ها براي آگاهي از موضوع هاي بالقوه مناسب
8) 🔹مشورت با استادان و ساير دانشجويان آگاه و منتقد در مورد موضوع هاي قابل قبول و مطرح
9)🔹توجه به علاقه و نیاز جامعه