۱. در اسلایدها متن کامل نگذارید.

۲. روی فصل دوم و سوم زیاد تمرکز نکنید که فرصت برای ارائه نتایج فصل چهارم و نتیجه‌گیری فصل پنجم داشته باشید.

۳. زمان ارائه به شرح زیر تقسیم کنید:

- فصل اول دو دقیقه

- فصل دوم یک دقیقه 

- فصل سوم دو دقیقه

- فصل چهارم ده دقیقه

- فصل پنجم پنج دقیقه

۴. با نام و یاد خدای مهربان و کسب اجازه از محضر اساتید محترم شروع می‌کنم گزارش پایان‌نامه خود را  با عنوان ....... به راهنمایی سرکار خانم دکتر.... و مشاوره  جناب آقای دکتر ... . همین‌جا لازم می‌دانم از زحمات این بزرگواران و همچنین اساتید محترم داور جناب آقای دکتر ... و سرکار خانم دکتر .... تشکر و قدردانی نمایم.

۵. سعی کنید بر اسلایدهای خود مسلط باشید؛ و قبلا چند بار بخوانید و زمان بگیرید.

۶. کپی مقاله، نامه ارسال یا نامه پذیرش آن فراموش نکنید.

 ۷. پروپوزال را باید چاپ و همراه پایان‌نامه تحویل آموزش بدهید. زیرا ممکن است داور بخواهد پروپوزال را ورق بزند و بررسی کند که تا چه حد شما به آنچه گفته بودید پرداخته‌اید. بنابراین، پروپوزال را هم بررسی و اصلاح کنید که تناقض‌گویی نداشته باشد.

۸. "پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آینده" را اگر در اسلایدها می‌گذارید، در زمان ارائه نخوانید. 

۹. وقتی اهداف را می‌خوانید سؤالات را نخوانید؛ بگویید که سوالات بر اساس اهداف است از آن می‌گذریم.

۱۰. با داوران محترم کل کل نکنید. آرامش خود را حفظ کنید. نسبت به انتقادهای داور عصبانی نشوید. هر چی می‌فرمایند بگویید که پیشنهاد خوبی است اصلاح می‌کنم. به احتمال زیاد پیشنهاد خوبی هم هست و هدف ارتقای کار علمی شماست.

موفق باشید.