نحوه رفرنس دهی به فیلم،سخنرانی، عکس و...

 گاهی در نوشته های خود از مطالبی استفاده می کنیم که از مصاحبه یا سخنرانی یک فرد، یا یک برنامه تلوزیونی برگرفته شده است. در این صورت باید در بخش رفرنس دهی به این منابع اشاره کرد.


نحوه ارجاع دهی به #مصاحبه با فرمت APA در فهرست منابع و ماخذ:

به منظور ارجاع دهی به مصاحبه در بخش منابع و ماخذ از الگوی زیر استفاده نمایید.

بر اساس سبک APA، مصاحبه شخصی نباید در فهرست منابع و ماخذ قرار گیرد چون که جزو اطلاعات قابل بازیابی محسوب نمی شوند. بلکه در عوض باید در ارجاع دهی درون متنی قرار بگیرند.

مثال: (ج. محمدی، مصاحبه شخصی، دسامبر 12، 2004).

شایان ذکر است که در صورتی که تمایل دارید مصاحبه شخصی خود را به عنوان بخشی از فهرست ارجاع دهی با فرمت APA قرار دهید، یک ساختار کلی در این خصوص وجود دارد که مطابق زیر می باشد:

نام خانوادگی نویسنده، حرف اول اسم کوچک نویسنده. (سال، ماه و روز). نوع مصاحبه.

مثال: مارینو، ب. (2014، 18 اکتبر). مصاحبه شخصی


نحوه ارجاع دهی به #سخنرانیها با فرمت APA در فهرست منابع و ماخذ:

در این نوع رفرنس دهی، یک سری از یاد داشت های برداشته شده از نرم افزار پاورپوینت یا اسلاید های گوگل می توان استفاده کرد.

ارجاع دهی به سخنرانی آنلاین یا اسلاید های ارائه سخنرانی به روش APA:

نام خانوادگی نویسنده، حرف اول اسم کوچک نویسنده. (سال انتشار). اسم یا عنوان سخنرانی (با فرمت فیلم). برگرفته از لینک...

مثال: سعیدی، ت. (2012). فناوری و من: جدول زمانی شخصی فناوری آموزشی (اسلاید پاورپوینت) برگرفته از 

http://www.slideshare.net/BClarie25/educational-technology_ppt

نکته: اگر می خواهید به اطلاعاتی از یادداشت های شخصی خود از یک سخنرانی ارجاع دهید، فقط در قسمت بدنه مقاله خود باید به آن رجوع کنید.


ارجاع دهی به #برنامه_تلویزیونی_یا_رادیویی با روش APA:

ساختاری که متد APA در این خصوص ارائه می کند به صورت زیر است:

نام نویسنده، حرف اول اسم کوچک نویسنده(نویسنده)، و کارگردان، حرف اول اسم کوچک کارگردان(کارگردان). (سال پخش). عنوان قسمت(قسمت مجموعه تلویزیونی). نام تهیه کننده اجرایی، حرف اول نام کوچک تهیه کننده اجرایی(تهیه کننده اجرایی)، اسم مجموعه تلویزیونی. شهر، ایالت کانال اصلی: کانال

مثال: کانگ، ک. (نویسنده)ف و فریمن، پ. (کارگردان). (2006). شرط بندی با کف دست زدن (قسمت مجموعه تلویزیونی). شرکت بیس. (تهیه کننده اجرایی)، چطور مادرت را ملاقات کردم. لس آنجلس، CA: سیستم پخش کلمبیا

نکته: هنگام ارجاع دهی یک برنامه تلویزویونی یا اپیزود به خاطر داشته باشید که IMDB یک منبع بسیار خوبی برای یافتن اطلاعات مورد نیاز در ارجاع دهی می باشد (کارگردان، نویسنده، تهیه کننده اجرایی و غیره). این اطلاعات را می توان در بخش باز و بسته کردن اعتبار برنامه نیز پیدا کرد.


ارجاع دهی به #دایره_المعارف در روش APA:

در این روش از ساختار زیر الگو برداری کنید:

نام نویسنده، حرف اول اسم کوچک نویسنده. (سال انتشار). عنوان مدخل. در عنوان دایزه المعارف، (جلد فلان، صفحات فلان). شهر، محل ایالت انتشار: ناشر.

مثال: کامن، س.، و ویلسون، الف. ح. (2012). بنای یاد بود. در دایزه المعارف تاریخ محلی. (صص364-363). لنهام، م. د: انتشارات آلتامیرا


 ارجاع دهی به یک #عکس در روش APA:

ساختار به کار رفته در فرمت APA در ارجاع دهی تصویر به شرح ذیل می باشد:

نام خانوادگی عکاس، حرف اول اسم کوچک نویسنده. (عکاس). (سال، ماه انتشار). عنوان عکس (عکس). شهر، ایالت انتشار: ناشر/موزه.

مثال: راجر، ج. (عکاس). (1938). خیابان اصلی کاتدرال پاتریک، خیابان فرعی پنجم از پنجاهمین خیابان تا پنجاه و یکمین (عکس). نیویورک، : انجمن تاریخی نیویورک.


ارجاع دهی به یک #عکس_آنلاین اقتباس شده از اینترنت در روش APA:

نام خانوادگی عکاس، حرف اول اسم کوچک نویسنده. (عکاس). (سال، ماه و روز انتشار). عنوان عکس (تصویر دیجیتالی). اقتباس از لینک http://XXXXX

مثال: فرارو، الف. (عکاس). (2014، آوریل، 28). آزادی آگاه جهان (تصویردیجیتالی). اقتباس از لینک http://www.flickr.com/photos/afer92/