نرم افزار SPSS چيست و چه ويژگي هايي دارد؟

اس‌پي‌اس‌اس، نام يک نرم‌افزار رايانه‌اي است که براي تحليل‌هاي آماري به کار مي‌رود. SPSS  مخفف عبارت Statistical Package for the Social Science به معني “بسته آماري براي علوم اجتماعي” است  و نخستين نسخه اين نرم‌افزار در سال 1968 پس از تاسيس «نرمن ني» منتشر شد.
از آن سال نسخه هاي مختلف اين نرم افزار محبوب روانه بازار شد و امتياز اين نرم افزار در سال 2009 به شرکت IBM واگذار گرديد. با توجه به سادگي کار و ساير خصوصيات بارز اين نرم افزار، امروزه پرکاربردترين نرم افزار آماري در کشور محسوب ميشود.

🔹کاربرد و ويژگي‌هاي SPSS
«اس پي اس اس» از جمله نرم‌افزارهايي است که براي تحليل‌هاي آماري در علوم اجتماعي، به صورت بسيار گسترده‌اي استفاده مي‌شود. اين نرم‌افزار توسط پژوهشگران بازار و داد و ستد، پژوهشگران سلامتي، شرکت‌هاي نقشه‌برداري، دولتي، پژوهشگران آموزشي، سازمان‌هاي بازاريابي و غيره به کار مي‌رود. افزون بر تحليل‌هاي آماري، مديريت داده‌ها و مستندسازي داده‌ها نيز از ويژگي‌هاي نرم‌افزار هستند.

🔸کاربرد SPSS در علوم اجتماعي و علوم انساني
بیشترین استفاده از اين نرم افزار، در علوم اجتماعي و علوم انساني ميباشد. در اين علوم با تهيه پرسشنامه هايي در تعداد بالا براي اندازه گيري روابط انساني و شاخص هاي اجتماعي و رفتاري استفاده مي شود.

🔸کاربرد SPSS در اقتصاد
اين نرم افزار در علم اقتصاد جهت تحليل تحقيقات، گزارشات و تغييرات وضعيت اقتصادي کاربرد فراوان دارد.

🔸کاربردSPSS در پزشکي
پژوهشگران زمينه هاي پزشکي جهت نتيجه گيري از تحقيقات و آزمايشات خود از SPSS استفاده ميکنند.

🔸کاربرد SPSS در صنعت
جهت انجام تحقيقات در رشته هاي مرتبط با صنعت و نتيجه گيري از استفاده مي شود.

🔸کاربرد SPSS در کشاورزي
استفاده از نرم افزارSPSS، در تحقيقات و پايان نامه هاي رشته هاي مرتبط با کشاورزي بسيار کاربرد دارد.