ایالات متحده آمریکا دفتر هوش مصنوعی ملی (National Artificial Intelligence Initiative Office) را عملیاتی کرد. این دفتر که زیر مجموعه دفتر سیاست علم و فناوری است وظیفه دار دوبرابر کردن سرمایه گذاری در حوزه هوش مصنوعی، انتشار اولین راهنمای تنظیماتی هوش مصنوعی در جهان و کارهای دیگر است.

هدف اصلی این دفتر استفاده از تمامی امکانات فدرال برای نگه داشتن آمریکا به عنوان پرچم دار هوش مصنوعی و تکنولوژی های مرتبط با آن در دنیاست. 

گمانه زنی های زیادی در مورد نقش این سازمان وجود دارد و برخی با دیده ی تردید به آن نگاه کرده و برخی از آن استقبال کرده اند. تلاش های دولتی آمریکا به عنوان مثال در حوزه فضا با بودجه های سرسام آور برای ناسا در دهه های ۶۰ و ۷۰ میلادی بسیار موثر بود اما شاید چنین ساز و کاری امروزه دیگر به همان قوت جواب ندهد. بیشتر شرکت ها به دنبال دخالت های کمتر دولتی و قوانین دست و پاگیر کمتر هستند. به عقیده آنها بازار آزاد و ثبات سیاسی در نهایت کشور را در صدر نگه می دارد

از طرفی نماد این دفتر هم جالب توجه است. این نماد نشان دهنده شبکه ی عصبی با ۸ نود است که نود هشتم به سمت مرکز عقاب و پرچم آمریکا برمیگردد.