چنانچه به هر ترتیبی فایل Word خود را بدون ذخیره کردن بستید، به راحتی می توانید آن را بازیابی کنید.

آموزش در ویدیو زیر: