بهترین سرویس‌های اصلاح گرامر متون انگلیسی :


میتونین اشکالات گرامری مقاله هاتون رو قبل از ارسال به مجلات از روش های زیر چک کنین:

سرویس Paper rater

چک کردن گرامر انگلیسی بعلاوه سنجش سبک نگارش انگلیسی شما

🌐 http://paperrater.com/free_paper_grader


پلاگین Grammarly

چک کردن گرامر زبان انگلیسی (فایرفاکس و کروم) به همراه سرویس پیشنهاد جملات جایگزین و توضیح نکات گرامری + کنترل دیکته کلمات

🌐https://www.grammarly.com

 

سرویس Ludwig Guru

آیا جملاتی با ساختار گرامری مشابه جملات انگلیسی شما رایج است؟ جملات انگلیسی شما را با گرامر رایج در رسانه‌های انگلیسی زبان و سایت‌های خبری مقایسه می‌کند.

🌐https://ludwig.guru


نرم افزار Ginger

چک کردن گرامر زبان انگلیسی به همراه ارائه آلترناتیوها و جملات جایگزین +‌ کنترل دیکته کلمات

🌐http://www.gingersoftware.com


نرم افزار After the deadline

نرم افزار مستقل کنترل گرامر انگلیسی + پلاگین

🌐http://www.afterthedeadline.com/download.slp