مدارک مورد نیاز اخذ پذیرش در مقطع دکتری خارج از کشور:

 1. ترجمه رسمی از کلیه مدارک دانشگاهی لیسانس و فوق لیسانس به همراه ریز نمرات

 2. کپی از مدرک TOEFL با حداقل نمره ۹۰ از آزمون IBT و ۵۵۰ از آزمون PBT

 3. کپی از مدرک GRE/GMAT (در صورت وجود)

 4. حداقل ۴ توصیه نامه تحصیلی از استاد ، مدیران همکار و محققان همکار

 5. ترجمه پروپوزال تحقیقاتی در مورد رشته مورد نظر برای تحصیل در مقطع دکتری

 6. ترجمه رسمی از صفحه آخر پایان نامه های لیسانس و فوق لیسانس با ذکر نمره

 7. رزومه و سوابق کاری (Resume/CV)

 8. تأییده مقالات علمی منتشر شده (در صورت وجود)

 9. ترجمه رسمی کلیه مدارک مثبت تحصیلی، تحقیقاتی،کاری،سمینار ها، تشویق نامه ها و … (در صورت وجود)

 10. کپی از صفحه اول پاسپورت (ترجمه شناسنامه برای کسانی که در حال حاضر پاسپورت ندارند)

 11. انگیزه نامه تحصیلی (Statement of Purpose)

 12. در صورت نیاز ممکن است دانشگاه از متقاضی درخواست Essay نماید.