سایتیشن Citation مقاله چیست؟

استفاده از مطالب علمی یک نویسنده توسط نویسنده ای دیگر به شکلی داخل مقاله یا کتاب خود بدان اشاره کرده باشد سایتیشن Citation نام دارد. هرچقدر تعداد ارجاع دهی یا استناد (Cite) به یک مقاله بیشتر باشد نشان‌دهنده بالا بودن اعتبار آن مقاله است. افزایش رفرنس دهی و ارجاع دهی به یک پژوهشگر نیز رابطه مستقیمی با بالا رفتن اچ ایندکس یا h-Index پژوهشگر دارد. با وبسایت دانش آسا جهت آشنایی با سایتیشن Citation مقاله نحوه افزایش سایتیشن در مقاله همراه هستید.


برای ارزیابی کیفیت فعالیت های علمی و پژوهشی در دانشگاه ها، یکی از مهمترین عوامل برای ارزیابی مقالات دانشجویان و اساتید، ارجاعات و سایتیشن هایی که است که در طی زمان به مقاله استاد داده می شود. که این شاخص به صورت h-index شناخته شده است.بنابراین میزان دیده شده یک مقاله و مطالعه یک مقاله توسط سایر پژوهشگران و محققان باعث سایتیشن Citation به مقاله پژوهشگر شده و در نهایت شاخص H پژوهشگر h-index استاد در گوگل اسکولار Google scholar و اسکوپوس Scopus ارتقا خواهد یافت.