در پروندهٔ مجلات با چه مواجه خواهیم شد؟


۱. هیئت تحریریه‌ها در مجلات صوری هستند؛ حتی ده سال یکبار هم تشکیل جلسه نمی‌دهند. جلسات مجلات معمولاً با حضور مدیر مسئول، سردبیر و دبیر اجرایی برگزار می‌شود و اغلب هیئت‌تحریریه‌ها زینت‌المجالس هستند. پس وقتی جلساتی تشکیل نمی‌شود و هیئت تحریریه هم محفل‌آراست، چرا بابت عضویت در هر هیئت تحریریه دو امتیاز به عضو می‌دهند تا در تبدیل وضعیت و ارتقا از آن بهره‌مند شوند؟ بعضی از استادان عضو تحریریهٔ هفت هشت مجله هستند و حتی بدون اینکه یک‌بار در جلسه حاضر شوند، در ارتقا ۱۴-۱۵ امتیاز (معادل امتیاز چهار مقالهٔ علمی-پژوهشی) می‌گیرند!


۲. در سایت مجلات علمی-پژوهشی در بالای صفحهٔ داوری نوشته شده‌است شماره کارت یا حساب‌تان را وارد کنید. داور وارد می‌کند ولی در ۹۵٪ موارد حق‌الزحمهٔ داوری پرداخت نمی‌شود. داور هم می‌بیند حق‌الزحمهٔ داوری نمی‌دهند داوری را به بعد موکول می‌کند؛ همین است که گاهی داوری یک مقاله بین شش ماه تا یک‌سال طول می‌کشد و این وسط کسی متضرر می‌شود که مقاله را فرستاده‌است. سؤال این است که مبلغ ۱۵۰/۰۰۰ تومان هزینهٔ داوری را که مجله دریافت می‌کند چرا به داوران پرداخت نمی‌کنند تا داوری سریع‌تر انجام بشود و چاپ یک مقاله در مجلات یک تا دو سال طول نکشد؟ هزینهٔ تأخیر دفاع از رساله را دانشجو می‌دهد به یک دلیل ساده؛ اینکه مجلات حق داوری را می‌گیرند ولی پرداخت نمی‌کنند و انگیزهٔ داوران را برای داوری به فنا می‌دهند.


۳. چرا در برخی از مجلات علمی-پژوهشی به جای ارسال مقاله در سامانهٔ داوری که قابل رصد و نظارت است، برخی از مقالات را خارج از سامانه و به همراه یک فرم داوری برای داوران می‌فرستند؟ اگر قرار است داوری واقعی انجام بشود چرا در سامانه نمی‌فرستند؟ چرا مقاله‌های افراد خاصی را خارج از سامانه می‌فرستند تا از این طریق مقاله‌ای را که شایستهٔ پذیرش نیست بپذیرانند و منتشر کنند؟


۴. آیا بر حسب تصادف است که اسم تعدادی از استادان در هیئت تحریریهٔ بیشتر مجلات علمی-پژوهشی و ترویجی مدام تَکرار می‌شود؟


۵. آیا اتفاقی است که وقتی مقالهٔ مدیر مسئول یا سردبیر مجلهٔ A در مجلهٔ B چاپ می‌شود، در فصل بعد این بار مقالهٔ مدیرمسئول یا سردبیر مجلهٔ B در مجلهٔ A چاپ می‌شود؟


۶. این اعضای خارجی هیئت‌های تحریریهٔ مجلات چگونه در جلسات شرکت می‌کنند؟ احیاناً آن‌ها فارسی می‌دانند؟ چون شماها که انگلیسی بلد نیستید!