مقاله علمی ترویجی و علمی پژوهشی چه تفاوت هایی با یکدیگر دارند؟

بارها نام مقاله ترویجی یا علمی پژوهشی را شنیده‌ایم ومخصوصاً محققینی که در آغاز راه هستند تفاوتهای آنها را با یکدیگر نمی‌دانند. معادل انگلیسی مقاله علمی ترویجی review paper می‌باشد اما معادل مقاله علمی و پژوهشی research paper است که با نام original article نیز یاد می‌شود. حال به ارایه پاسخ به سوال مقاله ترویجی و علمی پژوهشی چه تفاوت هایی با یکدیگر دارند؟ می پردازیم. با وب سایت چاپ مقاله اوج دانش همراه باشید.

مقاله علمی پژوهشی بر اساس یک پژوهش اصلی می‌باشد. این پژوهش می‌تواند برحسب فیلد و زمینه مورد مطالعه شما انواع مختلفی مانند آزمایش، زمینه یابی، مصاحبه و استفاده از پرسشنامه در حین اجرای پژوهش باشد اما مولف در هر صورت که باشد نیاز دارد تا به جمع آوری و آنالیز داده ها بپردازد و از آنها یافته‌های مختص به خود را ارایه دهد. مقاله علمی پژوهشی بر اساس این تحلیل‌ها و تفاسیر از داده‌ها نگارش خواهد شد.

مقاله علمی ترویجی بر اساس مقالات چاپ شده دیگر نوشته می‌شود. در این نوع مقاله شما آزمایش یا جمع‌آوری داده خام نخواهید داشت. مقاله علمی ترویجی ادبیات پژوهش موجود در یک فیلدخاص را خلاصه می‌کند و سعی دارد تا شرحی بر وضعیت کنونی موضوع مورد بررسی ارایه دهد.


انواع مقاله علمی ترویجی

  1. ارایه روایتی از دانش موجود در حیطه و زمینه خاص که این روایت بر اساس مقالات چاپ شده در آن زمینه ارایه می‌گردد.

  2.  مقاله سیستماتیک ریویو یا مطالعه نظامند؛ برای پاسخگویی به یک سوال خاص در راستای ادبیات پژوهشی موجود درباره یک حیطه خاص.

  3.  فراتحلیل؛ که یافته‌های سایر پژوهش‌ها را در یک زمینه و حیطه خاص تلخیص و ترکیب می‌کند و معمولاً ارزیابی از میزان تاثیر یک مداخله یا درمان بر روی یک مشکل را مورد بررسی قرار می‍‌دهد.


برعکس تصوری که بسیاری از محققان دارند مقاله علمی پژوهشی یا علمی ترویجی در ماهیت خود برتری نسبت به یکدیگر ندارند. اما وقتی از سوی مجلات با کیفیت مورد پذیرش قرار می‌گیرند ارزش و اعتبار پیدا می‌کنند. بسیاری از مقالات علمی ترویجی هم اکنون در مجلات بسیار قوی دنیا منتشر می‌شود. همچنین این تصور که مقاله علمی و ترویجی راحت‌تر و آسان تر از مقالات علمی پژوهشی هستند نیز تصوری بسیار نادرست است.