چه جاهایی میتوانیم مقاله خود را به چاپ برسانیم؟

مقالات علمی به طور کلی در ۴ پایگاه اطلاعاتی معتبر در جهان نمایه می شوند. 

این پایگاه های اطلاعاتی بر اساس رتبه و امتیاز مجلات نمایه شده در آنها، تحت عنوان پایگاه اطلاعاتی مجلاتISI ، SCOPUS PUBMED ISC نامیده می شوند. هر کدام از این پایگاه های اطلاعاتی حاوی هزاران مجله و نشریه علمی می باشد که توسط ناشران مختلف به چاپ می رساند. 

در میان این مجلات، مجلات ISI از امتیاز و اعتبار بیشتری نسبت به مجلات دیگر برخوردارند. در واقع چاپ مقاله ISI بیشترین امتیاز پژوهشی را برای نویسنده مقاله به همراه دارد. 

البته مجلات ISI خود به دو دست مجلات ایمپکت دار و بدون ایمپکت تقسیم میشوند. 

مجلات ایمپکت دار که با نام محلات JCR تیز نامیده می شوند، معتبرترین مجلات در جهان هستند که به دلیل داشتن داوری تخصصی، در پذیرش و چاپ مقاله بسیار سختگیرانه تر از مجلات ISI بدون ایمپکت عمل می کنند.

نوع دیگری از دسته بندی در میان مجلات علمی، بر اساس ساختار نگارش مقالات می باشد. بر این اساس مقالات به ۳ دسته، مقالات علمی پژوهشی ، مقالات علمی ترویجی و مقالات گزارشی تقسیم می شوند. 

هر کدام از این مقالات از لحاظ موضوع، نحوه پژوهشی و ساختار نگارشی با یکدیگر متفاوت هستند. بنابراین در ابتدا باید تصمیم بگیرید که قصد دارید چه نوع مقاله ای بنویسید. 

اگر می خواهید حاصل کار پژوهشی پایان نامه کارشناسی ارشد و یا دکترای خود را در قالب مقاله به چاپ برساتید، بایستی با ساختار مقالات علمی پژوهشی آشنا شوید. 

اما اگر می خواهید در خصوص یک موضوع خاصی به مطالعه کتابخانه  ای بپردازید و حاصل مطالعات خود را بصورت یک مقاله مروری به چاپ برساتید بایستی به سراغ  مجلات علمی ترویجی و یا همایشها بروید.